O mnie

Anna_Szulc-Cieplicka.jpeg

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Jestem członkiem zwyczajnym, certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Wysokie standardy mojej pracy wyznaczane przez to Towarzystwo obejmują stałe podnoszenie kwalifikacji (seminaria, wykłady, konferencje), pracę pod superwizją indywidualną i grupową oraz własną psychoterapię lub psychoanalizę. 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim z główną specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego, dodatkową - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto". Program tego szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, przygotowany w oparciu o standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Od ukończeniu szkolenia podstawowego przez lata systematycznie uczestniczę w trwających do tej pory szkoleniach – superwizjach indywidualnych lub w różnych grupach seminaryjno - superwizyjnych prowadzonych przez doświadczonych superwizorów i psychoanalityków PTPP i PTPa. Szkolenia te pogłębiają wiedzę i głębokie psychoanalityczne rozumienie funkcjonowania człowieka w wymiarze osobistym i społecznym.

Przynależność do wybranego Towarzystwa (w moim przypadku PTPP) i stałe pogłębianie wiedzy stanowi podstawowe kryterium profesjonalizmu każdego psychoterapeuty.

Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie od kilkunastu lat pracuję w gabinecie prywatnym. Moja praca odbywa się według ścisłych standardów merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez PTPP. W pracy kieruję się zasadą poufności i dyskrecji.

Jestem również członkiem Stowarzyszenia Pro-Mama wspierającego wczesną relację z dzieckiem. W ramach Stowarzyszenia organizujemy różnego rodzaju konsultacje lub warsztaty dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i kobiet z trudnościami zajścia w ciążę lub jej utrzymania.

W latach 2017 - 2020 byłam członkiem zarządu Oddziału Pomorskiego PTPP, dbającego o rozwój siedziby Oddziału Pomorskiego i propagowanie myśli psychoanalitycznej. Od 2019 roku jestem członkiem zespołu d/s Wykładów Otwartych, które są prowadzone bezpłatnie dla szerszego grona odbiorców.
Od jesieni 2020 roku jestem członkiem zarządu Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii w Trójmieście, która przygotowuje studentów do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP.

Linki:

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

Kontakt:
ul. Św. Ducha 53/55 lok. 1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

503 816 772

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.
W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.