O mnie

Anna_Szulc-Cieplicka.jpeg

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Wysokie standardy mojej pracy wyznaczane przez to Towarzystwo obejmują stałe podnoszenie kwalifikacji (seminaria, wykłady, konferencje), pracę pod superwizją indywidualną i grupową oraz własną psychoterapię lub psychoanalizę. Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez PTPP oraz rekomendacje na status terapeuty szkoleniowego i superwizora PTPP.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim z główną specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego, dodatkową - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto". Program tego szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, przygotowany w oparciu o standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Od ukończeniu szkolenia podstawowego przez lata systematycznie uczestniczę w trwających do tej pory szkoleniach – superwizjach indywidualnych lub w różnych grupach seminaryjno - superwizyjnych prowadzonych przez doświadczonych superwizorów i psychoanalityków PTPP i PTPa. Szkolenia te pogłębiają wiedzę i głębokie psychoanalityczne rozumienie funkcjonowania człowieka w wymiarze osobistym i społecznym.

Przynależność do wybranego Towarzystwa (w moim przypadku PTPP) i stałe pogłębianie wiedzy stanowi podstawowe kryterium profesjonalizmu każdego psychoterapeuty.

Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie od kilkunastu lat pracuję w gabinecie prywatnym. Moja praca odbywa się według ścisłych standardów merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez PTPP. W pracy kieruję się zasadą poufności i dyskrecji.

Jestem również członkiem Stowarzyszenia Pro-Mama wspierającego wczesną relację z dzieckiem. W ramach Stowarzyszenia organizujemy różnego rodzaju konsultacje lub warsztaty dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i kobiet z trudnościami zajścia w ciążę lub jej utrzymania.

W latach 2017 - 2020 byłam członkiem zarządu Oddziału Pomorskiego PTPP, dbającego o rozwój siedziby Oddziału Pomorskiego i propagowanie myśli psychoanalitycznej. Od 2019 roku jestem członkiem zespołu d/s Wykładów Otwartych, które są prowadzone bezpłatnie dla szerszego grona odbiorców.
Od jesieni 2020 roku jestem członkiem zarządu Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii w Trójmieście, która przygotowuje studentów do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP.

Linki:

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

Kontakt:
ul. Św. Ducha 53/55 lok. 1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

503 816 772

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.
W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.