mgr Anna Szulc-Cieplicka

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

 

Kontakt:

ul. Św. Ducha 53/55 lok. 1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

tel. kom.: 0 503 816 772

e-mail: anna.cieplicka@psychoterapiagdansk.com.pl

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.

W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.

 

Moje kwalifikacje

 

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą                                                                                                  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim z główną specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego, dodatkową - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto". Program tego szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, przygotowany w oparciu o standardy European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Od ukończeniu szkolenia podstawowego przez lata  systematycznie uczestniczę w trwających do tej pory szkoleniach w różnych grupach seminaryjno - superwizyjnych prowadzonych przez doświadczonych superwizorów i psychoanalityków, pogłębiających wiedzę psychologiczną o człowieku.

Przynależność do wybranego Towarzystwa (w moim przypadku PTPP) i stałe pogłębianie wiedzy stanowi podstawowe kryterium profesjonalizmu każdego psychoterapeuty.

Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie od kilkunastu lat pracuję w gabinecie prywatnym. Moja praca odbywa się według ścisłych standardów merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez PTPP. W pracy kieruję się zasadą poufności i dyskrecji.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Wysokie standardy mojej pracy wyznaczane przez to Towarzystwo obejmują stałe podnoszenie kwalifikacji (seminaria, wykłady, konferencje), pracę pod superwizją indywidualną i grupową oraz własną psychoterapię. Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez PTPP.

Jestem również członkiem Stowarzyszenia Pro-Mama wspierającego wczesną relację z dzieckiem. W ramach Stowarzyszenia organizujemy różnego rodzaju warsztaty dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i kobiet z trudnościami zajścia w ciążę lub jej utrzymania.

Linki:

www.ptpp.pl

www.pomorskieptpp.edu.pl

www.pro-mama.pl

www.magmed.eu

 

Certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego