mgr Anna Szulc-Cieplicka

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

 

Kontakt:

ul. Św. Ducha 53/55 lok.1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

tel. kom.: 0 503 816 772

e-mail: anna.cieplicka@psychoterapiagdansk.com.pl

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.

W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.

Moja oferta

 • Konsultacje psychologiczne -

  poprzedzają każdy rodzaj pracy terapeutycznej. Są to dwa lub trzy spotkania (odbywające się najczęściej raz w tygodniu) służące wspólnemu zastanowieniu się i rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłasza się osoba poszukująca pomocy i wybraniu najbardziej odpowiedniej formy pomocy, w zależności od problemu, stanu psychologicznego oraz gotowości i motywacji do pracy nad sobą. Konsultacje służą także ewentualnemu wskazaniu innego specjalisty lub innego kierunku postępowania.               

  Przyjście na pierwszą konsultację nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii. Jest to czas potrzebny osobie poszukującej pomocy i terapeucie do podjęcia decyzji o terapii. Celem konsultacji jest przedstawienie oczekiwań pacjenta oraz uzyskanie informacji o psychoterapii, a po podjęciu decyzji- zawarcie słownego kontraktu, czyli umowy dotyczącej warunków (częstotliwości sesji, płatności itp.).

  Koszt konsultacji 100 zł.

 • Psychoterapia indywidualna dla Dorosłych i Młodzieży od 16 r.ż. -                                                                               

  pomoc w trudniejszych problemach, z którymi nie potrafimy już poradzić sobie sami, czy z pomocą naszych bliskich; uważne przyglądanie się sobie, aby rozwinąć świadomość tego, jak to, co myślimy lub o czym boimy się myśleć oraz to, co czujemy, w tym szczególnie to, czego boimy się wpływa na nasze relacje z ludźmi i jak determinuje nasze życie. To pomoc w lepszym radzeniu sobie z uczuciami, wewnętrznymi konfliktami, trudnymi nastrojami i różnymi życiowymi wyzwaniami, także w tworzeniu bardziej satysfakcjonujących związków z innymi.

  Sesje psychoterapii indywidualnej  odbywają sie o stałych porach, regularnie, od 2 do4 razy w tygodniu po to, żeby zapewnić poczucie ciągłości, bezpieczeństwa i możliwość rozwijania się więzi między osobą potrzebującą pomocy a terapeutą - czyli zapewnić warunki do głębszego przyglądania się sobie.  

  W zależności od częstotliwości sesji i głębokości pracy terapeutycznej podczas sesji pacjent siedzi w fotelu naprzeciw terapeuty albo leży na kozetce a terapeuta siedzi poza zasięgiem jego wzroku.  

  Koszt psychoterapii indywidualnej 100zł.

  • Konsultacje indywidualne dla kobiet w ciąży i po porodzie -

  to spotkania dla mam przeżywających w tym szczególnym okresie różnego rodzaju niepokoje, wątpliwości i rozsterki. Czas ciąży, porodu, a potem połogu i pierwszych miesięcy życia dziecka wywołuje rozmaite uczucia, które nie zawsze łatwo zrozumieć, zaakceptować i uporać się z nimi. Przyjrzenie się bliżej tym uczuciom, myślom i fantazjom może pomóc kobiecie zintegrować te sprzeczne, niepokojące stany i lepiej przygotować się do narodzin, a potem opieki nad niemowlęciem.

  Koszt konsultacji 100 zł.

 • Konsultacje dla małżeństw i par -

  to spotkania, których celem jest określenie natury problemu, z którym zgłasza się para, przyjrzenie się dotychczasowym sposobom radzenia sobie, które okazały się niepomocne, a może były wręcz destrukcyjne dla związku. To praca nad przyjrzeniem się temu, co wnosi każda ze stron, jaki jest też obszar nieświadomych uczuć każdego z partnerów. Ponieważ to, jak funkcjonujemy w naszych związkach związane jest nie tylko z teraźniejszością, ale również z wzorcami i wpływami rodzin pochodzenia partnerów, na psychoterapii par badane są także przekazy międzypokoleniowe. Praca terapeutyczna obejmuje również przyglądanie się temu, jak partnerzy spostrzegają się i komunikują, jak rozumieją wysyłane przez siebie nawzajem komunikaty werbalne i niewerbalne. To także praca nad uczeniem się siebie nawzajem, ponieważ pomimo pragnienia podobieństw (czasem nieświadomego) - jako ludzie, partnerzy, małżonkowie różnimy się od siebie.

  Rozpoznanie, nazwanie i praca nad problemami w związku w celu zbudowania bardziej satysfakcjonującej relacji między partnerami może odbywać się podczas terapii małżeńskiej/ pary lub terapii indywidualnej (własnej) jednego lub obojga partnerów.

     Koszt konsultacji dla małżeństw i par 130zł.