Moja oferta

PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

poprzedzają każdy rodzaj pracy terapeutycznej. Są to trzy lub cztery spotkania (odbywające się najczęściej raz w tygodniu) służące wspólnemu zastanowieniu się i rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłasza się osoba poszukująca pomocy i wybraniu najbardziej odpowiedniej formy pomocy, w zależności od problemu, stanu psychicznego oraz gotowości i motywacji do pracy nad sobą. Konsultacje służą także ewentualnemu wskazaniu innego specjalisty lub innego kierunku postępowania.

Przyjście na pierwszą konsultację nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii. Jest to czas potrzebny osobie poszukującej pomocy i terapeucie do podjęcia decyzji o terapii. Celem konsultacji jest przedstawienie oczekiwań pacjenta oraz uzyskanie informacji o psychoterapii, a po podjęciu decyzji - zawarcie słownego kontraktu, czyli umowy dotyczącej warunków (częstotliwości sesji, płatności itp.).

Koszt konsultacji 130 zł.
Psychoterapia indywidualna dla dorosłych i młodzieży od 16 r.ż.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych i młodzieży od 16 r.ż.

profesjonalna pomoc w przemyśleniu, zrozumieniu, doświadczeniu i poukładaniu na nowo trudnych przeżyć, uczuć i myśli oraz problemów, które są źródłem cierpienia, utrudniają życie, osiąganie ważnych celów, uniemożliwiają nawiązywanie i utrzymywanie dobrych związków z innymi ludźmi.
Przed zgłoszeniem się na terapię, próbujemy własnymi sposobami lub z pomocą bliskich poradzić sobie z nurtującymi nas problemami. Czasem nawet wiemy, co powinniśmy robić, myśleć, reagować i jak odbierać różne rzeczy, ale mimo to targają nami bardzo trudne uczucia, które nie pozwalają dobrze sobie radzić. Gdy takie próby samoleczenia przestają być pomocne, to sygnał, ze potrzebujemy pomocy specjalisty.
Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się o stałych porach, regularnie, od 2 do4 razy w tygodniu po to, żeby zapewnić poczucie ciągłości, bezpieczeństwa i możliwość rozwijania się więzi między osobą potrzebującą pomocy a terapeutą - czyli zapewnić warunki do głębszego przyglądania się sobie. 
W zależności od częstotliwości sesji i głębokości pracy terapeutycznej podczas sesji pacjent siedzi w fotelu naprzeciw terapeuty albo leży na kozetce a terapeuta siedzi poza zasięgiem jego wzroku. 
Koszt psychoterapii indywidualnej 120 - 130zł.
Konsultacje indywidualne dla kobiet w ciąży i po porodzie

Konsultacje indywidualne dla kobiet w ciąży i po porodzie

spotkania dla mam przeżywających w tym szczególnym okresie różnego rodzaju niepokoje, wątpliwości i problemy. Czas ciąży, porodu, a potem połogu i pierwszych miesięcy życia dziecka wywołuje rozmaite uczucia, które nie zawsze łatwo zrozumieć, zaakceptować i uporać się z nimi. Przyjrzenie się bliżej tym uczuciom, myślom i fantazjom może pomóc kobiecie zintegrować te sprzeczne, niepokojące stany i lepiej przygotować się do narodzin, a potem opieki nad niemowlęciem.

Podczas 9 m-cy ciąży i na wczesnym etapie rozwoju niemowlęcia, matka i dziecko stanowią jedność. Aby matka miała możliwość pełnej fizycznej i emocjonalnej opieki nad dzieckiem – najpierw sama potrzebuje czuć troskę i zrozumienie.

Pozwolenie sobie na doświadczenie tych trudnych uczuć pod okiem terapeuty jest także czynnikiem ochronnym zmniejszającym ryzyko depresji poporodowej lub pomocą w wyjściu z tego bardzo trudnego dla matki i dziecka stanu emocjonalnego.

Koszt konsultacji 130 zł.

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

Kontakt:
ul. Św. Ducha 53/55 lok. 1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

503 816 772

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.
W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.