PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Psychoterapia umożliwia stawianie pytań dotyczących siebie i swojego życia, wspólne z psychoterapeutą zastanawianie się nad nimi i znajdywanie sposobu rozumienia, które pomaga lepiej radzić sobie z różnymi uczuciami, problemami i wyzwaniami.

Psychoterapia psychoanalityczna jest głębokim podejściem w rozumieniu psychiki, osobowości, całości funkcjonowania człowieka. Jest to forma pomocy przeznaczona dla osób zmagających się z problemami w zakresie uczuć, przeżyć, myśli, symptomów cielesnych, oraz relacji ze sobą i z innymi.  Umożliwia ona poznanie przyczyn, czy źródeł własnych dolegliwości lub trudności oraz bardziej trwałą zmianę.

Pomimo naszej woli i starań jesteśmy często bezradni wobec czegoś, co jest w nas sprzeczne, niejasne, nieświadome. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć jego odczucia, myśli, zachowania, fantazje i sny oraz związki między tym, co dzieje się w jego życiu psychicznym, a tym, czego doświadczał w przeszłości i jak przebiegał jego rozwój.

Tworzenie, rozwijanie i pogłębianie relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą umożliwia dotarcie do głębszych uczuć, fantazji i konfliktów wewnętrznych, bo daje poczucie bezpieczeństwa rozwijające się w ramach tej więzi. Ważna jest więc trwałość i częstotliwość kontaktu pomiędzy pacjentem i terapeutą.

Moje doświadczenie zawodowe i zainteresowania obejmują problemy takie, jak:

 • depresja i inne zaburzenia nastroju, stany maniakalno - depresyjne,
 • nerwica i zaburzenia lękowe,
 • osamotnienie i trudności w kontaktach z innymi, brak satysfakcjonujących związków, wchodzenie w związki destrukcyjne,
 • problemy i zaburzenia osobowości, w tym borderline,
 • poczucie niekontrolowania i nierozumienia własnych uczuć, zmian nastroju, lęki i napady złości, poczucie chaosu i odrealnienia,
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (natręctwa) trudne do opanowania nawyki (jedzeniowe, seksualne, różne obsesyjne),
 • zaburzenia psychosomatyczne – symptomy cielesne i chorobowe, które nie znajdują uzasadnienia na podłożu medycznym (np.różnego rodzaju bóle)
 • zmagania z trudnymi sytuacjami, decyzjami i stresem,
 • trudności w adaptacji do nowych okoliczności życiowych – zmiana lub strata pracy, bliskiej osoby, nowa rola życiowa, zmiana
  środowiska, kryzys w związku, kryzys rozwodowy, choroba,
 • przechodzenie do kolejnych faz życia, upływ czasu – bycie matką/ ojcem nowo narodzonego dziecka, nastolatka,
  odchodzenie dorosłych dzieci z domu, kryzys wieku średniego itp.
 • trudności w formułowaniu życiowych celów,
 • trudności wynikające z i towarzyszące homoseksualności,
 • poszukiwanie własnej tożsamości, niskie poczucie własnej wartości, poczucie zagubienia.

Wszystkich zainteresowanych psychoterapią psychoanalityczną zapraszam na konsultację.

Image

Anna Szulc-Cieplicka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

Kontakt:
ul. Św. Ducha 53/55 lok. 1
Gdańsk Gł. (Starówka)
Najbliższy parking znajduje się na ul. Szerokiej

503 816 772

Rejestracja odbywa się telefonicznie z możliwością pozostawienia wiadomości także na poczcie głosowej.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.

W przypadku dorosłych zgłoszenie jest przyjmowane od osoby bezpośrednio zainteresowanej podjęciem psychoterapii i ustalany jest termin pierwszej konsultacji.
W przypadku młodzieży zgłoszenie jest przyjmowane od rodzica, czy opiekuna nastolatka.